Organizacija

Organizacija

Naše poslovanje je organizirano na šestih področjih: Components Technology, Elevator Technology, Industrial Solutions, Materials Services, Steel Europe in Steel Americas. Poslovna področja so razdeljena na poslovne in delovne enote, v 79 državah, 461 odvisnih družbah in 25 naložbah, obračunanih po kapitalski metodi, in so vključene v konsolidirane računovodske izkaze.

Nadaljnji razvoj z učinkovito mrežno organizacijo

thyssenkrupp se osredotoča na konkretne posamezne cilje za poslovna področja in večjo svetovno povezanost in sodelovanje. V ta namen delujemo v večdimenzionalni strukturi upravljanja (mrežna organizacija), ki jo sestavljajo operativna podjetja, korporacijske funkcije, regije in storitvene enote. V okviru te strukture so opredeljene vloge in odgovornosti, pravila in standardi za sodelovanje ter postopki in linije poročanja. Nova, učinkovita upravljavska struktura se trenutno uvaja na poslovnih področjih, regijah in storitvenih enotah.

Organizácia thyssenkrupp
Na vrh
Vse pravice pridržane 2019 © thyssenkrupp Elevator
Natisk|Pravna pisarna|